Připravenost na GDPR


Analýza aktuálního stavu a připravenosti pro GDPR je první krok organizace 

na cestě k dosažení shody s GDPR. 

V rámci analýzy Vám s pomocí správných otázek pomůžu identifikovat klíčové oblasti, 

kde probíhá zpracovávání osobních údajů.


 • Zjistím rozsah a potřebnost zpracovaných osobních údajů, právní tituly, přiměřenost zpracování
 • Identifikuji, v jaké roli jste
 • Zjistím, kde všude se osobní údaje zpracovávají
 • Zpracuji seznam účelů, pro která jsou data zpracovávána
 • Zjistím, jak jsou likvidována a aktualizována data
 • Zjistím zda využíváte os. data k profilování nebo zda data dále zpracováváte
 • Identifikuji, zda předáváte osobní údaje třetím stranám 
 • Popíši jakým způsobem data chráníte
 • Zjistíme, zda jste připraveni na splnění nových podmínek v oblasti práv na výmaz, změnu, přenos a přístup k subjektů ke svým os. datům
 • Zajistím rozsah kontrolní činnosti a evidence nakládání s daty
 • Nalézám bezpečnostní mezery ve Vaší společnosti, nejen v rámci doporučení GDPR
 • Na základě zprávy Vám dám jednoduchá doporučení, jejichž implementace zajistí Vaši GDPR připravenost
 • Implementace a správa účinných anti-spywarových aplikací osvědčených značek
 • Penetrační testy a sociální inženýrství
 • Zavádění bezpečnostních politik
 • Sledování pohybu uživatelů na firemní síti a směrem do internetu
 • Optimalizací internetového připojení.