Poradenství a asistence při výběru IT a vhodného dodavatele


  • Pro klienty, kteří se nechtějí zabývat komplikovaností ICT 
  • Problematika fungování informačních technologiích není profesním zaměřením klienta
  • Poradenství při organizování výběrových řízení - rozvoji informačních technologií klienta
  • Řešení okamžitých problémů s fungováním či nákupem technologií
  • Nezávislé posouzení při sporech mezi dodavateli různých částí počítačových systémů a výrobcem software.