Nabízím


 • Správu počítačových sítí firem a institucí
 • Implementace a správa účinných anti-malwarových aplikací známých a osvědčených značek 
 • HW a SW firewally s přidanou hodnotou a vlastní inteligencí
 • Konzultační a poradenské služby nejen v otázkách týkajících se bezpečnosti firemní ICT
 • Dohledové systémy s prakticky neomezenou možností sledování sledovaných entit
 • Penetrační testy a sociální inženýrství
 • Zavádění bezpečnostních politik sledování pohybu uživatelů na firemní síti a směrem do internetu
 • Duální autentifikace uživatelů
 • Patch management – systém dohlížející na aktualizace SW a HW (firmware)
 • Servisní zásahy, vzdálenou správu a pravidelnou profylaxi
 • Dodávky technologický celků - virtualizační serverové platformy, poštovní servery, firewally, dohledové systémy, ERP systémy, BI, CMS 
 • Poradenství při výběru, parametrizaci a implementaci firemní informační infrastruktury
 • Optimalizace využívání informační infrastruktury včetně navržení a implementací různých forem řešení.
 • Pravidelný dohled nad provozem serverů, stanic a ostatních aktivních síťových komponent  
 • Poradenství s využitím digitálních certifikátů v praxi (podepsaná a šifrovaná komunikace)
 • Podpora a organizace výběrových řízení na dodavatele technologií.
 • Profesionální implementace a konfigurace hardware i instalace software
 • Bezpečné začleňování vlastních zejména mobilních zařízení v ICT 
 • Běžným pravidelným i profilaktickým servisem HW a SW